Trzydziesta druga

11 lipca 2014
Delikatność -  nowy obraz Adama Widełki.

Delikatność.jpg (2014-07-11 23:07:50)