Kobieta nie jest ciałem, jest kolorami i wyobraźnią

29 września 2011

„Kobieta nie jest ciałem, jest kolorami i wyobraźnią”, to - album wyjątkowy. Połączenie słowa i obrazu, w kolory zmysłów i estetyki. Połączenie to zmierza w kierunku rozumienia i odczuwania piękna. Kobieta, kobiecość, erotyka, dotyk, słowo, kultura, estetyka – to znikające ze współczesności ogrody zachwytu. Czy piękno takie powróci? Myślę, że twórczość obu autorek, daje nam powód do otuchy. Piękno musi powrócić. Połączenie kolorów odczuć płynących z ciała i duszy Katarzyny Gołąbek z kolorami ciała i kobiet w obrazach Katarzyny Palety tworzą dopełniający się obraz piękna, które zachwyca, na które chce się patrzeć. Na piękno, chce się patrzeć. Piękno chce się słuchać i czytać. W piękno chce się wnikać. Trzeba pamiętać też, że PIĘKNO - jest dzieckiem wrażliwości, jest czyste i niedefiniowalne, po prostu odczuwalne. Dlatego przenieśmy się na strony albumu. Znakomitego połączenia PIĘKNA stworzonego przez dwie wyjątkowo utalentowane kobiety - Katarzynę Gołąbek i Katarzynę Paletę.

Oglądając ten album w programie Adobe Reader, w opcji wyświetlania dwóch stron na ekranie – widzimy tekst i obraz do niego wybrany. Wybrany wrażliwością malarki Katarzyny Palety do tekstów poetki Katarzyny Gołąbek.

Czytamy tekst, odczuwamy go, przenosimy się na obraz, odczuwamy i dalej wykonujemy to zaczarowane koło, które wciąga nas w taniec zachwytu nad tym połączeniem. Połączeniem uczuć i kolorów. Bo, tak należy pochłaniać ten ogród estetycznej rozkoszy.

Okładka Kobieta nie jest ciałem.jpg (2011-09-29 13:11:28)

Poniżej aktywny link do strony Wydawnictwa:

Wydawnictwo e-bookowo książki Katarzyny Gołąbek w dziale Poezja

Czy ja Ciebie kiedyś...

Czy ja Ciebie kiedyś odnajdę.jpg (2011-09-29 13:24:26)

Moje ciało oddycha

Moje ciało oddycha.jpg (2011-09-29 13:32:58)

Nie, nie, nie...

nie,nie,nie.jpg (2011-10-09 22:21:41)