Tańczący z gwiazdami

18 maja 2018

Do strony Kasi 1.jpg (2018-05-18 15:45:47)

 

Bibliofilsko wydany album malarsko-poetycki pt. Tańczący z gwiazdami, który wypełniają plastyczne wizje wybitnego artysty malarza Mariusza Zdybała jest na polskim rynku wydawniczym publikacją wyjątkową z kilku względów. Przede wszystkim przez fakt, iż wyobraźnia plastyczna Mariusza Zdybała, od początku jego malarskiej twórczości - w bezgraniczną przestrzeń jego malarstwa – wprowadziła jeden temat i jedną muzę: postać kobiecą. Plastyczne wizje, płynące poprzez niezmierzone światy wyobraźni malarza, niosą w sobie jednocześnie ziemski i pozaziemski wymiar kobiecego świata – z jego niezmierzonym potencjałem namiętności, piękna i zmysłowej cielesności – ale i niepokoju, niedostępności i nierealnych miraży na pograniczu światów. Te na wpół realistyczne i na poły surrealistyczne wizje, w których melancholia miesza się ze snem – uzupełniają we wręcz organiczny sposób, niezwykle sensualne frazy poetyckie pióra Katarzyny Gołąbek-White i Zbyszka Kowalkowskiego. W zatomizowanym dzisiaj i wirtualnym świecie, rzadko dochodzi od fuzji i koegzystencji sztuk: malarstwa i poezji, tworzących jedną – nie konkurencyjną do siebie całość. Przez blisko 130-stronicową publikację, w której wizje malarskie Mariusza Zdybała wieńcem otacza poezja Katarzyna i Zbyszka, przepływamy jak przez galaktykę naszych najskrytszych snów i marzeń, pragnień i niedoścignionych spełnień – ale także „kosmogonię” melancholijnych uniesień zmysłów i stanów duszy, które odczuwają więcej niż li tylko spełnienia naszego ciała. Album „Tańczący z gwiazdami” jest zapowiedzią kolejnego wydawnictwa, w którym troje tych samych artystów zapowiada, że po szaleńczym wirze zmysłów i namiętności prowadzić nas będą w kosmogonię i melancholię ludzkich pragnień – wskazując malarską i poetycką wizją ich własne wyobrażenia o pochodzeniu świata. Naszego świata.

prof. zw. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz

www.janwiktorsienkiewicz.pl

Do strony Kasi 4.jpg (2018-05-18 15:44:23)

Do strony Kasi 7.jpg (2018-05-18 15:46:46)

Do strony Kasi 9.jpg (2018-05-18 15:47:13)

Do strony Kasi 3.jpg (2018-05-18 15:46:03)Informacje

Dodatkowe pole informacyjne mogące być prezentowane na dowolnie wybranej podstronie