Wyspy Elpis

22 grudnia 2011
Okładki.jpg (2011-12-22 12:06:29)

2011-12-29_Posłowie do Wysp Elpis.jpg (2011-12-29 09:50:03)

A teraz My, miłośnicy malarstwa Karola Bąka, przenieśmy się na Wyspy Elpis i chodząc po Galerii, piszmy do obrazów własne metafory.

Niech piękne obrazy rozświetlają się blaskiem metafor, tak jak rozbłysły w słowach Katarzyny – Jej imię „Elpis”.

Zamarzmy, również o Galerii łączącej – Obraz, słowo, metaforę, muzykę i przeżywanie interpretacji tego połączenia.

Wyrażamy również pragnienie, że Bogini Nadziei i Król Metafory nie rozstaną się w swoim twórczym ujednieniu, racząc nas światem swojego zaczarowanego piękna.

Zbyszek Kowalkowski

To ostatni z trzech albumów stanowiących podsumowanie malarstwa Karola Bąka i poezji Katarzyny Gołąbek. Te trzy albumy stanowią nierozerwalną, oryginalną całość,w swoim następstwie. Posłowie do albumów zamieszczono w albumie II "Wyspy Nienasycenia".

Wyspy Elpis str 1.jpg (2011-12-22 12:06:47)

Wyspy Elpis str 2.jpg (2011-12-24 13:32:10)

Wyspy Elpis str 3.jpg (2011-12-22 12:07:22)

Album zawiera 144 strony w tym około 80 -ciu reprodukcji i  powiązanych z nimi tekstów.


Opisy albumów na ebookowo.blox