Wyspy Nienasycenia

22 grudnia 2011
Okładki.jpg (2011-12-22 11:53:02)

Posłowie do albumów Karola Bąka i Katarzyny Gołąbek.

Kiedy miałem przyjemność, opracowywania dwóch albumów malarsko - poetyckich, podsumowujących twórczość Karola Bąka, zadałem sobie na koniec pytania:

Na czym polega wyjątkowość albumów Karola Bąka i Katarzyny Gołąbek?

Na czym polega urzekająca ich czarowność?

Dlaczego, zostałem nimi zaczarowany?

Myślę i czuję, że polega ona na osiągnięciu ujednienia, między pierwiastkiem męskim i żeńskim. Osiągnięciu JEDNI w pięknie metafory. Metafory w tekście, miłości, kobiecie i obrazie.

W obrazach Karola Bąka istnieje metafora i dążenie do harmonii, ale dopiero w połączeniu z metaforą Katarzyny Gołąbek – Metafora w obrazach tego niezwykłego malarza, zaczyna Żyć. Nie tylko Istnieje, ale też staje się Żywa.

Nie znam takiego połączenia dwóch przeciwieństw – męskości i kobiecości -  w przeciwieństwie słowa i obrazu, gdzie taka harmonia byłaby osiągnięta.

Kiedy, Katarzyna Gołąbek zapytała mnie - Czym jest PIĘKNO? – odpowiedziałem – Piękno jest kobietą. To w kobiecie, Bóg chciał urzeczywistnić doskonałość, piękno i harmonię. Dając mężczyźnie i kobiecie tę nić do JEDNI. Tą nicią jest – Miłość, prawdziwa miłość.

Czy istnieje prawdziwa definicja MIŁOŚCI?

Taką definicję miłości proponuje autorka tekstów do malarstwa Karola Bąka.

Katarzyna Gołąbek, która od momentu spotkania z duszą i malarstwem Karola Bąka stała się ELPIS.  Kasia – Imię Jej „Elpis” - miała zawsze nadzieję, że prawdziwa miłość między kobietą i mężczyzną istnieje. Zawsze Jej poszukiwała.

Chcę byś

Nie wierząc w nią

W jej istnienie

Poczuł Jej dotyk

/Chcę byś…/

i  jeszcze

Tylko wybrani

Czują Jej woń

Innym pozostają

Duszności

/Tylko wybrani…/

Księżniczka metafory miłości i jej poszukiwania, pisze o miłości tak… .

Tak, ją definiuje i czuje jej prawdziwość:

 

 

Jakimż to bólem moim

Byłoby zniknienie Twoje

Jakimż to tchnieniem

Serca nasze złączone

Bez siebie nie mające

Żadnego westchnienia

/Jakimż to…/

Z kolei na pytanie – Czym jest HARMONIA? – odpowiedziałem:

Pożądanie i tkliwość – między nimi - potrzebna harmonia

Miłość i przyjaźń – między nimi – potrzebna harmonia

Marzenia i czyn – między nimi – potrzebna harmonia

Radość i smutek – między nimi – potrzebna harmonia

Pokusa i wstrzemięźliwość – między nimi – potrzebna harmonia

Siła i słabość – między nimi – potrzebna harmonia

Opanowanie i złość – między nimi – potrzebna harmonia

Dzień i noc – między nimi – potrzebna harmonia

Żar i chłód – między nimi – potrzebna harmonia

Zdrowie i choroba – między nimi – potrzebna harmonia

Śmierć i życie – między nimi – potrzebna harmonia

Harmonia to opanowanie, uspokojenie – dynamiki Życia

Harmonia jest SENSEM

Miłość jest Harmonią

Obrazy Karola Bąka nadają ŻYCIE tekstom i metaforze Katarzyny Gołąbek, ta wzajemność wymiany pierwiastka ŻYCIA jest w tych albumach urzekająca.

Obrazy i teksty bez siebie istnieją…, lecz wiry METAFOR nie przenikają się wtedy wzajemnie. Zatrzymuje się rozbudzone koło wrażeń.

Trudno mi będzie teraz oglądać obrazy Karola Bąka bez tekstów Katarzyny Gołąbek, a czytać teksty Katarzyny bez oglądania obrazów Karola.

Harmonia została osiągnięta.

Tak czuje moje męskie serce, które też zawsze poszukiwało harmonii.

Jedno wiem na pewno, te przepiękne albumy wydane w tej chwili w technologii e-booka, nie są dla tych, którzy serca mają w krawacie – im, pozostają DUSZNOŚCI.

A, w miłości i życiu:

 

 

 

 

W której wzajem czekamy

Siebie

By dotknąć znów

Ciał ukochanych

i  zasnąć

By zbudzić się w naszym Niebie

/W której…/

 

Przyjemność i zaszczyt opracowania albumów miał

Zbyszek Kowalkowski

 

Wyspy nienasycenia strona 1.jpg (2011-12-22 11:55:20)

Wyspy nienasycenia strona 2.jpg (2011-12-22 11:55:40)

Wyspy nienasycenia strona 3.jpg (2011-12-22 11:55:56)

Post Scriptum:

„I jakże cudownie, że Katarzyno inaczej wyznajesz swoje Ja. Niech ptaki roznoszą Twoje pieśni, i osamotnieni, jak ja”

Cytat z posłowia Jerzego Koperskiego do

albumów poetyckich Katarzyny Gołąbek


2011-12-29_Posłowie do Wysp nienasycenia.jpg (2011-12-29 09:58:29)

Zbyszek Kowalkowski

Album zawiera 142 strony w tym około 70 reprodukcji i powiązanych z nimi tekstów.

Opisy albumów na ebookowo.blox